G.B.O.

In plaats van te conformeren aan meer doen met minder kunt u beter het principe meer doen voor minder omarmen. Hoe kunt u dit realiseren? Met G.B.O.

Met Gezonde Bedrijfsondersteuning wordt de toegevoegde waarde van uw ondersteunende diensten vergroot. Zo krijgt u meer zicht en grip op de kwaliteit van uw ondersteuning.

Door de aangekondigde veranderingen in de zorg zult u straks meer moeten doen met minder middelen. Dit betekent dat u de kwaliteit van uw bedrijfsvoering kritisch zult beoordelen, om de toegevoegde waarde die u levert te borgen voor de toekomst. Daarbij wordt er nauwelijks gekeken naar de kwaliteit en de toegevoegde waarde van ondersteunende diensten in een zorginstelling. Terwijl ondersteuning onmisbaar is voor het primaire proces, voor het management en de financiële positie van de organisatie.  Bij veel instellingen valt er nog veel winst te behalen omtrent de waarde van ondersteunende diensten.

Met G.B.O. oftewel Gezonde bedrijfsondersteuning van Cure4 kunt u meer toegevoegde waarde realiseren voor minder kosten. Wij helpen u bij het waarderen en versterken van uw ondersteunende diensten binnen uw organisatie. Zodat u beter zicht en grip krijgt op de kosten, tijdsinvestering en toegevoegde waarde van uw ondersteunende diensten. Het resultaat? U kunt meer doen voor minder kosten.

Download hier onze G.B.O. infographic