Zorgadministratie

Specifieke wet- en regelgeving bepaalt voor een groot deel de inrichtingsvereisten van uw zorgadministratie.

Dat maakt de zorg complexer dan reguliere trajecten.
Het juist inrichten van de cliëntenadministratie is cruciaal voor uw organisatie. Het is het verzamelpunt van alle relevante gegevens en informatie rondom een cliënt. Denk hierbij aan AZR-berichtenverkeer, Vecozo, DBC, stamgegevens, contractbeheer, zorgproducten, rapportages, zorgplannen, etc.

Cure4 verzorgt uw volledige zorgadministratie. Wij beheren uw berichtenverkeer, declaraties en indicaties.

Waarom Cure4?
• Tijdig, juist en volledig beheer
• Veilig informatie delen, 24/7
• Ondersteuning financiële afwerking
• Overzichtelijke en op-maat rapportages