Evolvr

Evolvr is een krachtige tool die het proces binnen uw organisatie visualiseert en de ervaringen van zowel medewerkers als cliënten/patiënten meet. 

”De CQ-index staat onder druk. Zorgorganisaties, verzekeraars en andere betrokkenen hebben het voornemen om de CQ-index te stoppen”. Dat stelde staatssecretaris Martin van Rijn van VWS enige tijd geleden in een brief aan de Kamer. Dit is een greep uit een reeks berichten waaruit blijkt dat bestaande methodieken om de cliënt/patiëntervaring te meten niet meer toereikend zijn in het huidige alsmaar veranderende zorgklimaat.

 

Meten is weten… én verbeteren!

De gangbare methodieken die gebruikt worden om cliënt/patiënttevredenheid uit te vragen zijn vaak slechts een momentopname. Daarnaast is de lokale complexiteit van de werkwijze binnen een organisatie en de specifieke problematiek van de cliënt/patiënt niet zichtbaar in de resultaten van de vragenlijsten. Hierdoor geven veel vragenlijsten te weinig inzicht in verbetermogelijkheden voor de organisatie.

 

Complexe organisatie vs. kwaliteit en service

Met Evolvr haalt u een innovatieve methodiek in huis waarmee de ervaringen van zowel cliënten/patiënten als medewerkers op een laagdrempelig wijze worden uitvraagd. Hierdoor gaat u aan de slag met de lokale complexiteit van uw organisatie zonder de kwaliteit van zorg aan uw cliënten/patiënten uit het oog te verliezen.

 

Van een momentopname naar continu meetproces.

Hoe pakken we dat aan?

 

  • Procesinventarisatie met Patient Journey

Allereerst maken we het primaire proces van een zorgorganisatie inzichtelijk met behulp van onze Patient Journey-methode. Hiermee wordt visueel inzichtelijk gemaakt welke haltes de cliënt/patiënt passeert tijdens het zorgtraject. Iedere halte staat voor een activiteit waar een interactie plaatsvindt met een medewerker van de organisatie. Aan de hand van de ingevulde Patiënt Journey wordt er per halte in het proces de benodigde informatie uitgevraagd.

  • Meetinstrument bepalen

Vervolgens wordt er samen met de zorgorganisatie bepaalt op welke haltes de meetmomenten gaan plaatsvinden. Doorgaans is dat aan het begin, tijdens en aan het eind van het zorgtraject. Er wordt een meetinstrument voor de cliënt- en patiëntervaring ontwikkeld dat perfect aansluit op deze momenten. Een vergelijkbare aanpak hanteren we ook bij het meten van de ervaring van medewerkers. Dit om te weten hoe de ervaringen van medewerkers en cliënten/patiënten zich tot elkaar verhouden op dezelfde haltes.

  • Resultaten real time monitoren

De resultaten van onze metingen zijn real-time te volgen in een online dashboard. In het dashboard wordt zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie weergegeven omtrent het zorgtraject vanuit het perspectief van de cliënte/patiënten en medewerkers. In één oogopslag is te zien welke haltes in de Patient Journey om actie vragen en wat de onderliggende redenen zijn van de (on)tevredenheid met het zorgtraject.

  • Handvatten en verbetervoorstellen

Deze resultaten bieden vervolgens handvatten en verbetervoorstellen voor vervolgstappen om zowel de cliënt/patiëntervaring als de service en kwaliteit van de zorg te verbeteren.

—————————————————————————————————————————

Evolvr is een gezamelijk initiatief van Cure4 en Scope Onderzoek.                                        

   Scope Onderzoek