Privacy & Security

Sinds 1 januari 2016 bestaat de meldplicht Datalekken (Wbp). Is uw zorgorganisatie hier goed op voorbereid?

Digitalisering van de zorg, data in de cloud, uitwisseling van zorggegevens middels mobiele telefoons of tablets of het koppelen en analyseren van data. Wordt de privacy binnen uw organisatie wel voldoende beschermd? Hebben mensen voldoende zeggenschap over wat er met hun (medische) gegevens gebeurt?

Naast een goede bescherming bent u met de intrede van de meldplicht datalekken per 1 januari 2016 verplicht melding te maken van een lek in uw beveiliging waardoor persoonsgegevens in onbevoegde handen zijn gekomen of zijn vernietigd. Is uw zorgorganisatie goed ingericht op bescherming van persoonsgegevens? En is uw organisatie voldoende voorbereid op een lek?

Wat kan Cure4 voor u doen?
Wij kunnen u voorzien van passend advies ten aanzien van het beleid omtrent bescherming van persoonsgegevens en uw ICT-infrastructuur.

# (Interim) Privacy Officer
# Ondersteuning bij de invulling en uitvoering van uw privacybeleid.
# Juridisch advies bij de afhandeling van mogelijke datalekken en het vastleggen van privacydossiers.
# Analyse en optimalisatie van processen en dossiers in verband met privacy en security.
# Vergroting van het bewustzijn binnen uw organisatie middels trainingen en workshops.
# Juridische begeleiding van uw interne security officers

Eerst hulp bij datalekken
Een goede voorbereiding kan voorkomen dat u wordt overvallen door een datalek en het risico loopt om een aanwijzing of boete opgelegd te krijgen. Met een goede voorbereiding beveiligt u de gegevens van uw patiënten en cliënten en van uw eigen organisatie.

Download onze factsheet “Eerste hulp bij datalekken” voor tips en aandachtspunten omtrent privacy en security van persoonsgegevens in de zorg.

Download Eerste Hulp bij Datalekken